Om Kari Örtengren

Sveriges mest erfarna expert på mål- och resultatstyrning med hjälp av LFA-metoden, arbetar såväl nationellt som internationellt.

Kari Örtengren har 30 års erfarenhet av projekt-och verksamhetsplanering samt resultatuppföljning. Hon är i botten civilekonom med internationell inriktning från Uppsala Universitet. Hon har kompletterade ekonomstudierna med statskunskap, utvecklingsstudier, organisationsutveckling, projektledning såsom i LFA-metoden samt Lean. Kari Örtengren har sedan hon blev egenföretagare haft över 1000 uppdrag i ett 50-tal länder och i de flesta län och många kommuner i Sverige. Kari är certifierad LFA moderator/facilitator, d.v.s. har kompetens i hur man leder planeringsworkshops i enlighet med LFA-metoden – ett stöd till grupper att i delaktighet göra situationsanalyser, sätta tydliga mål och aktivitetsplaner som är uppföljningsbara. Hon blev certifierad LFA expert år 2001 av företaget PCM-Group i Bryssel.

Kari inledde sin yrkesbana med anställning på myndigheten BITS 1988. Hon brann tidigt för att stödja samarbetsparter inom planering / mål- och resultatstyrning och utvecklade och genomförde projektledarutbildningar för personal vid myndigheter och inom utvecklingssamarbetet i samarbetsländer. Kari har även arbetat inom FN och på Sida där hon i olika omgångar var regionansvarig för Nordafrika, Västafrika, Baltikum/Östeuropa och Södra Afrika. Sedan år 2002 är hon egenföretagare och arbetar såväl nationellt som internationellt.

Sveriges främsta expert på LFA-metoden och RBM, projekt- och verksamhetsplanering

Kari Örtengren är idag Sveriges främsta expert på projekt-och verksamhetsplanering enligt LFA-metoden och RBM (Results-Based Management dvs. mål-och resultatstyrning på svenska), utbildare och den mest anlitade LFA facilitatorn/ processledare vid planering av projekt och verksamhet.  Karis uppdrag omfattar utbildning, processledning och rådgivning i planering och uppföljning av projekt, program samt verksamhetsutveckling.

Karis huvudteser är att smart planering alltid lönar sig samt att det inte är mängden av bidrag, hur mycket pengar, som är det viktiga utan HUR vi använder medlen som vi måste ha fokus på. En god planering i bred delaktighet med målgruppen och aktörer lägger grunden till en bra plan. En bra planeringsprocess är en förutsättning för välfungerande projekt och verksamhet. Förutom en tydlig plan krävs naturligtvis även gott ledarskap, men en grundförutsättning för gott ledarskap är faktiskt en bra plan, …..man kan inte hoppa över en strukturerad planeringsprocess. En byggare skulle inte bygga ett hus utan en ritning. Vi bör inte heller genomföra samhällsprojekt/förändringar utan en tydlig plan.

Det finns tyvärr en massa felaktiga tolkningar av vad mål-och resultatstyrning är och inte är. Rätt metod krävs för rätt ändamål, rätt verktyg. Samma metoder används t.ex. tyvärr ofta inom olika sektorer såsom inom folkhälsoområdet och inom industrin. Olika metoder har olika syften, vissa metoder är till för styrning av verksamhet (såsom PPS), andra för resultatuppföljning, eller för planering av löpande verksamhet (såsom Lean) eller planering av projekt och verksamhet (såsom LFA-metoden). Behoven är olika, välj rätt metod för rätt tillfälle! LFA-metoden är den mest heltäckande planerings- och resultatuppföljningsmetoden, den täcker flera behov och går från ax till limpa, ger oss en färdig plan som går att följa upp.

Mål- och resultatstyrning (RBM) är egentligen inte svårt, men det kräver att man avsätter en del tid, dialog samt att man får rätt rådgivning för att uppnå verklig förståelsen av hur man tar
fram en relevant, genomförbar och hållbar plan. Kari har hjälpt en stor mängd organisationer, kommuner, regioner och myndigheter nationellt och internationellt att tillämpa mål- och resultatstyrning/Tillitsbaserad styrning.

Omdömen

”Ingen har tidigare lyckats att förklara projektplanering och resultatstyrning LFA för mig – du är den enda som fått mig att förstå detta, tack.” Jag förstår nu bl.a. skillnad på mål och effekter!

Folkhälsan, Helsingfors, 2023

”Jag har gått sådana här projektledningsutbildningar förr, men det här var klart den bästa. Du skapade ett lärande forum omkring projektplanering och LFA och vår verksamhet här, som var så otroligt värdefullt. Innan detta så var LFA mer en modell i mitt bakhuvud, nu har du flyttat fram kunskaperna och jag förstod hur operationalisera dem. Jag blev en mer kompetent person både i rollen och livet av den här kursen.”

Migrationsverket, 2022

”Kursledning: Fantastisk- den bästa jag har haft. Tydlig, klar, kompetent, humor med lång och bred erfarenhet.”

Kommunsamverkan, 2022

”Kursledning: ”Ingen har tidigare lyckats att förklara resultatstyrning och LFA-metoden för mig –
du är den enda som fått mig att förstå detta, stort tack!”

Region Västerbotten, 2021

”Tack för två härliga dagar! Du ger mig så mycket positiv energi och ny kunskap och nya idéer. Härligt!”
Otroligt kompetent ’äntligen någon som kan resultatstyrning!”

Deltagare från kurs för Region Jönlöping, 2024

”Du gör det svåra så enkelt Tack!” Mycket imponerad av kursledaren, upplägg och genomförande”

Tillväxtverket, 2023

”Kursledning: Fantastisk,- bland de bästa jag har haft. Tydlig, klar, kompetent, humor och erfarenhet”

Kommun, 2022