Välkommen till Kari Örtengrens hemsida

Rådgivare, utbildare och facilitator inom projekt- och verksamhetsutveckling

Gör det svåra lätt, ett mål är faktiskt bara en dröm om man inte har en bra plan. Hemligheten med goda resultat är god planering i delaktighet. Låt planering bli en välorganiserad, strukturerad och rolig process. Om vi lyssnar på rätt personer, experter och målgrupp och om vi använder bra metoder så når vi hela vägen fram. Prova LFA-metoden, en metod som fungerar utmärkt både vid projekt- och verksamhetsplanering inom alla sektorer, en metod som leder till en färdig relevant och genomförbar plan. Jag har 30 års erfarenhet. Jag kan planering och resultatuppföljning. Av mina kunder utnämnd till Sveriges främsta expert inom mål- och resultatstyrning (RBM) och LFA-metoden, det som numera även ibland kallas för Tillitsbaserad styrning. Jag hjälper er gärna!

Läs mer

Om LFA och RBM- projekt-och verksamhetsplanering

Det finns många olika metoder inom mål- och resultatuppföljning (Results-Based Management, RBM) numera även kallad Tillitsbaserad styrning. LFA-metoden är en av dessa metoder, den mest heltäckande. LFA, till skillnad från många andra metoder, leder hela vägen fram – till en tydlig, lätthanterlig och välförankrad plan. LFA-metoden innebär att först Lyssna, sedan Fundera och därefter Agera. LFA ser till att planering blir en välgenomtänkt process i olika steg, en process som genomsyras av delaktighet med fokus på vad som är bäst för målgruppen. LFA har visat sig vara ett utmärkt verktyg för tillämpning av Tillitsbaserad styrning. LFA, är en metod som fungerar för såväl projekt- som för verksamhetsplanering och resultatuppföljning.

Mina skrifter om LFA-metoden och RBM (Results-Based Management, mål- och resultatstyrning på svenska) finns bl.a. på hemsidor hos Sida (www.sida.se), ICLD (www.icld.se) samt ESF-rådet (www.esf.se). De finns även översatta till engelska. En av mina sammanfattningar av LFA finns även i bifogad länk.

Läs mer

Utbildningar LFA och RBM – verksamhets- och projektplanering samt resultatuppföljning

Välkommen att kontakta mig för kundanpassade utbildningar inom mål- och resultatstyrning inkl. LFA-metoden (på engelska: RBM, Results-Based Management), utbildningar i projekt- och verksamhetsplanering samt resultatuppföljning. Jag erbjuder även utbildningar i hur man granskar statsbidragsansökningar (en utbildning för finansiärer) och faciliteringsutbildningar/processledning – d.v.s. hur man leder planeringsworkshops enligt LFA-metoden. Processledarutbildning är steg två i en serie av utbildningar i projektplaneringsutbildningar enligt LFA-metoden. Basutbildningar och rådgivning kan självklart ges online, men fördjupningsutbildningar liksom planeringsworkshops hålls med fördel IRL. Kunder är myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser, företag samt enskilda organisationer.

NÄSTA ÖPPNA KURS i projektplanering hålls online den 13-14 juni två x 3 timmar, kl.09.00-12.00 – hur man planerar och följer upp projekt och verksamhet. Kostnad
4 500 kr. Välkommen att anmäla intresse till projektledarutbildning online. För anmälan vänligen maila till info@kariortengren.se.
Jag håller även en online utbildning, smart projektplanering enligt LFA-metoden,  den 26-27 augusti, kl.09.00-12.00 två dagar på Zoom.

Läs mer

Omdömen

”Ingen har tidigare lyckats att förklara projektplanering och resultatstyrning LFA för mig – du är den enda som fått mig att förstå detta, tack.” Jag förstår nu bl.a. skillnad på mål och effekter!

Folkhälsan, Helsingfors, 2023

”Jag har gått sådana här projektledningsutbildningar förr, men det här var klart den bästa. Du skapade ett lärande forum omkring projektplanering och LFA och vår verksamhet här, som var så otroligt värdefullt. Innan detta så var LFA mer en modell i mitt bakhuvud, nu har du flyttat fram kunskaperna och jag förstod hur operationalisera dem. Jag blev en mer kompetent person både i rollen och livet av den här kursen.”

Migrationsverket, 2022

”Kursledning: Fantastisk- den bästa jag har haft. Tydlig, klar, kompetent, humor med lång och bred erfarenhet.”

Kommunsamverkan, 2022

Har du något du funderar över?