Välkommen till Kari Örtengrens hemsida

Rådgivare, utbildare och facilitator inom verksamhetsutveckling

Gör det svåra lätt, ett mål är faktiskt bara en dröm om man inte har en bra plan. Hemligheten med goda resultat är god planering i delaktighet. Låt planering bli en välorganiserad, strukturerad och rolig process. Om vi lyssnar på rätt personer, experter och målgrupp och om vi använder bra metoder så når vi hela vägen fram. Prova LFA-metoden, en metod som fungerar utmärkt både vid projekt- och verksamhetsplanering inom alla sektorer, en metod som leder till en färdig relevant och genomförbar plan. Jag har 30 års erfarenhet – jag kan planering och resultatuppföljning. Av mina kunder utnämnd till Sveriges främsta expert inom mål- och resultatstyrning (RBM) och LFA-metoden, det som numera även kallas för Tillitsbaserad styrning.
Jag hjälper er gärna!

Läs mer

Om LFA och RBM- projekt-och verksamhetsplanering

Det finns många olika metoder inom mål- och resultatuppföljning (Results-Based Management, RBM) numera även kallad Tillitsbaserad styrning. LFA-metoden är en av dessa metoder, den mest heltäckande. LFA, till skillnad från många andra metoder, leder hela vägen fram – till en tydlig, lätthanterlig och välförankrad plan. LFA-metoden innebär att först Lyssna, sedan Fundera och därefter Agera. LFA ser till att planering blir en välgenomtänkt process i olika steg, en process som genomsyras av delaktighet med fokus på vad som är bäst för målgruppen. LFA har visat sig vara ett utmärkt verktyg för tillämpning av Tillitsbaserad styrning. LFA, en metod som fungerar för såväl projekt- som för verksamhetsplanering och resultatuppföljning.

Mina skrifter om LFA-metoden och RBM (Results-Based Management, mål- och resultatstyrning på svenska) finns bl.a. på hemsidor hos Sida (www.sida.se), ICLD (www.icld.se) samt        ESF-rådet (www.esf.se). De finns även översatta till engelska. En av mina sammanfattningar av LFA finns även i bifogad länk.

Läs mer

Utbildningar LFA och RBM – planering och uppföljning

På grund av rådande pandemi, så ges framöver utbildningar online istället för IRL. Min stora förhoppning är att utbildningssituationen blir bättre om några månader, vilket det säkert blir. Låt oss hoppas!  Under 2020 och inledning av 2021 håller jag många utbildningar och workshops på beställning online för myndigheter, regioner, kommuner, företag och enskilda organisationer. Inga öppna IRL kurser i LFA-metoden planeras ännu under våren 2021, men pandemisituationen kanske ljusnar.

NÄSTA ÖPPNA KURS i projektplanering enligt LFA-metoden beräknas pga pandemin hållas först i september 2021, IRL – hur man planerar och följer upp projekt och verksamhet. Jag håller oftast anpassade utbildningar på plats hos kunder, men denna kurs kommer att vara en öppen utbildning i mål- och resultatstyrning (RBM, Results-Based Management) och LFA-metoden, en bra metod för Tillitsbaserad styrning. Utbildningen hålls centralt i Stockholm. Kostnad 4 500 kr. Välkommen! För anmälan vänligen maila info@kariortengren.se. Jag håller även andra utbildningar såsom kurs om verksamhetsplanering, hur man granskar bidragsansökningar (en utbildning för finansiärer) samt faciliteringsutbildningar – hur man leder planeringsworkshops enligt LFA-metoden, en steg 2 utbildning i LFA-metoden. LFA faciliteringsutbildningar hålls på beställning hos kund.

Läs mer

Omdömen

”Ingen har tidigare lyckats att förklara RBM/resultatstyrning och LFA för mig – du är den enda som fått mig att förstå detta, tack.”

Folkhälsan, Helsingfors, 2018

”Jag har gått sådana här utbildningar förr, men det här var den bästa. Du skapade ett lärande forum omkring LFA och vår verksamhet här, som var så otroligt värdefullt. Innan detta så var LFA mer en modell i mitt bakhuvud, nu har du flyttat fram kunskaperna och jag förstod hur operationalisera dem. Jag blev en mer kompetent person både i rollen och livet av den här kursen.”

Migrationsverket, 2018

”Kursledning: Fantastisk,- den bästa jag har haft. Tydlig, klar, kompetent, humor med lång och bred erfarenhet.”

Kommunsamverkan, 2018

Har du något du funderar över?